Zgłoszenia

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.Załącz plik (maks. 3MB):


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zuzannę Czapiewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Neodynki Zuzanna Czapiewska na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).